user

نازلی زنوزی علمداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

ناصر شیرخانقاه

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

ندا تاروردی زاده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه باغبانی

user

نعمت حریری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

نفیسه همت پور بارانی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

نگارسادات هاشمی

دانشکده علوم
گروه ریاضیات و کاربردها

user

نوشاد رضائی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

نوید افسری اردبیلی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

نوید رضوان جو

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه باغبانی

user

هادی حسین زاده شاهماربیگلو

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

هاله فردمسعود

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه گیاه پزشکی

user

هما واعضی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

user

وجیهه صبح خیز

دانشکده علوم
گروه ریاضیات و کاربردها

user

وحید آذری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

وحید خجسته غلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

وحید صفریان زنگیر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

وحید مهدوی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه گیاه پزشکی

user

کبری قدیری سامیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی


صفحه 13 از 14 صفحه
;