آرمان رحمانی نیا

شیمی آلی - دانشکده علوم

بیوگرافی

امروزه فعالیت­ های صنعتی مختلف منجر به بالا رفتن غلظت فلزات سنگین خطرناک در آب­ ها و پساب­ ها شده است. پیدا کردن روش هایی با کارایی بالا، ساده و ارزان جهت حذف این عناصر از اهمیت زیادی برخوردار است. سنتز نانوجاذب های مولکولی و پلیمری در جهت حذف عنصر سنگین کبالت از محلول های آبی، در کنار مطالعه ی فعالیت کاتالیزوری نانوساختارهای مشابه همراه با ترکیبات معدنی، بخش عمده پژوهش های ما در این دوره ی تحصیلی را شامل می شوند.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

پلیمر

کاتالیست

نانوفناوری و نانوجاذب

سنتز آلی

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها