جعفر چراغعلی زاده

فیزیک - دانشکده علوم

بیوگرافی

دوران ابتدایی تا پیش دانشگاهی را در شهرستان کوثر (شهر گیوی) سپری کردم. در سال 1390 در رشته فیزیک دانشگاه محقق در مقطع کارشناسی پذیرفته شدم .در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد همین دانشگاه پذیرفته شده و در مرداد سال 1397 با موفقیت از پایان نامه خود تحت عنوان :"مدل های آماری بر روی شبکه های فرکتالی " با درجه عالی دفاع کردم. نتیجه این پایان نامه استخراج چهار مقاله در مجلات معتبر بین المللی بود که دو مورد آن جز مجلات Q1 است. و هم اکنون نیز از مهر 1397 دوره دکتری را در همین دانشگاه در رشته ی فیزیک ذرات بنیادی ونظریه میدان ها شروع کرده ام.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مدل های آماری

شبیه سازی های سیتم های آماری

فرکتال ها

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

Fortran programming

Matlab

Matplotlib: Python plotting

office collection