جعفر چراغعلی زاده

فیزیک - دانشکده علوم

بیوگرافی

دوران ابتدایی تا پیش دانشگاهی را در شهرستان کوثر (شهر گیوی) سپری کردم. در سال 1390 در رشته فیزیک دانشگاه محقق در مقطع کارشناسی پذیرفته شدم .در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد همین دانشگاه پذیرفته شده و در مرداد سال 1397 با موفقیت از پایان نامه خود تحت عنوان :"مدل های آماری بر روی شبکه های فرکتالی " با درجه عالی دفاع کردم. نتیجه این پایان نامه استخراج چهار مقاله در مجلات معتبر بین المللی بود که دو مورد آن جز مجلات Q1 است. و هم اکنون نیز از مهر 1397 دوره دکتری را در همین دانشگاه در رشته ی فیزیک ذرات بنیادی ونظریه میدان ها شروع کرده ام.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مدل های آماری

فرکتال ها

پدیدهای بحرانی

پدیده‌های بحرانی در فیزیک، نامی است که به مجموعه‌ای از اتفاقات که در نقاط بحرانی رخ می‌دهند گفته می‌شود. در این نقاط طول همبستگی واگرا و دینامیک سیستم آهسته می‌شود. پدیده‌های بحرانی شامل روابط مقیاسی بین کمیت‌های متفاوت و واگرایی قانون-توانی بین کمیت‌هایی مانند پذیرفتاری مغناطیسی در گذار فاز فرومغناطیس هستند که توسط نماهای بحرانی توصیف می‌شوند. همچنین، جهان‌شمولی، رفتار فرکتالی و شکست ارگودیسیتی در پدیده‌های بحرانی مشاهده می‌شود. پدیده‌های بحرانی درگذار فازهای مرتبه دوم (پیوسته) مشاهده می‌شوند.

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

Matlab

برنامه نویسی به زبان فرترن

نرم افزارهای office