جعفر چراغعلی زاده

فیزیک - دانشکده علوم

بیوگرافی

دوران ابتدایی تا پیش دانشگاهی را در شهرستان کوثر (شهر گیوی) سپری کردم. در سال 1390 در رشته فیزیک دانشگاه محقق در مقطع کارشناسی پذیرفته شدم .در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد همین دانشگاه پذیرفته شده و در مرداد سال 1397 با موفقیت از پایان نامه خود تحت عنوان :"مدل های آماری بر روی شبکه های فرکتالی " با درجه عالی دفاع کردم. نتیجه این پایان نامه استخراج چهار مقاله در مجلات معتبر بین المللی بود که دو مورد آن جز مجلات Q1 است. و هم اکنون نیز از مهر 1397 دوره دکتری را در همین دانشگاه در رشته ی فیزیک ذرات بنیادی ونظریه میدان ها شروع کرده ام.

- دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد

- پایان نامه برتر کارشناسی ارشد در گروه علوم پایه (1397)

- برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (1398-1399)

- شرکت در کارگاه بهاره فیزیک سیستمهای پیچیده با حمایت مالی از طرف مرکز فیزیک نظری عبدالسلام (کشور ایتالیا 2020)ICTP

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مدل های آماری

پدیدهای بحرانی

پدیده‌های بحرانی در فیزیک، نامی است که به مجموعه‌ای از اتفاقات که در نقاط بحرانی رخ می‌دهند گفته می‌شود. در این نقاط طول همبستگی واگرا و دینامیک سیستم آهسته می‌شود. پدیده‌های بحرانی شامل روابط مقیاسی بین کمیت‌های متفاوت و واگرایی قانون-توانی بین کمیت‌هایی مانند پذیرفتاری مغناطیسی در گذار فاز فرومغناطیس هستند که توسط نماهای بحرانی توصیف می‌شوند. همچنین، جهان‌شمولی، رفتار فرکتالی و شکست ارگودیسیتی در پدیده‌های بحرانی مشاهده می‌شود. پدیده‌های بحرانی درگذار فازهای مرتبه دوم (پیوسته) مشاهده می‌شوند.

فرکتال ها

فراکتال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهمانندی گویند. فراکتال‌ها یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه‌ای هستند و می‌توان استفاده‌های بسیاری از آن‌ها کرد

سیستم های خودسامانده

خودسازمان‌یابی (Self-organization) فرایندی است، که در طی آن سازمان‌یافتگی درونی یک سیستم - به‌طور نرمال یک سیستم باز - به سمت پیچیدگی افزون‌تر تکامل پیدا می‌کند، بدون آنکه توسط عوامل بیرونی هدایتی دریافت نموده باشد، یا اعمال مدیریتی بر روی آن صورت پذیرفته باشد.

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

Matlab(intermediate)

نرم افزارهای Office

Fortran programming((professional )

Mathematica(Basic)

LaTeX(intermediate)

Linux(intermediate)

Matplotlib (perfessional)

Mathematica xAct(perfessional)