مهدی افروز

فیزیولوژی گیاهی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

مدیر عامل شرکت آدلی توسعه آرتاویل؛ عضو کارگروه تحقیقات بیولوژیک تشعشعات کیهانی منطقه ی آب سیاه رامسر؛ طراح و توسعه دهنده وب با زبان برنامه نویسی PHP و فریم ورک laravel؛ خبرگزار بخش علمی تحقیقاتی ژورنال آوای عدالت؛ منتخب استعداد درخشان دانشگاه محقق اردبیلی در دوره دکترا

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

تحقیق و توسعه در زمینه ی ملکولی و جنین زایی گیاهی، تحت تنش فلزات سنگین

تحت نظارت دکتر سعید خماری و دکتر احمد جوادی

ناظر ارشد برنامه نویسان انجمن علوم کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

تحت نظارت دکتر نیلویی

تحقیق در زمینه ی تشعشعات رادان منطقه ی رامسر و جداسازی سویه های بیولوژیکی آن

تحت نظارت دکتر قاسمی در سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران

مولف کتاب جنین زایی و تمایز بافت

انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

مجری و Presenter شرکت های بازاریابی

برنامه نویس و دولوپر PHP

دیزاینر تحت نرم افزار های Photoshop و InDesign