رقیه اصغرزاده

شیمی آلی - دانشکده علوم

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

سنتز ترکیبات آلی

سنتز ترکیبات آلی تحت شرایط بدون حلال و سبز با بازده و کارایی بالا و صرفه جویی در زمان و هزینه

اصلاح گرافن اکسید

اصلاح گرافن اکسید با مواد آلی مختلف با واکنش های مختلف

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها