رضا هاشمی معصوم آباد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بیوگرافی

دوران ابتدائی خود را در مدرسه روستای معصوم‌آباد از توابع بخش ثمرین اردبیل و دوران راهنمایی و دبیرستان را نیز در روستای جبه‌دار از توابع بخش ثمرین اردبیل تحصیل نموده‌ام و دوره پیش‌دانشگاهی در مدرسه شهید بهشتی مرکز پیش‌دانشگاهی علامه امینی گذرانده ام.

در سال 1390 وارد دوره کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی شده‌ام و دوران کارشناسی ارشد را بدون آزمون از طریق استعداد درخشان در همین رشته و دانشگاه گذرانده‌ام و در حال حاضر در مقطع دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (بدون کنکور-استعداد درخشان) دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به تحصیل هستم

 • بخش از سوابق علمی - آموزشی و اجرایی
 • دانشجوی نمونه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395
 • فعال فرهنگی نمونه دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره 10*10 سال 1395
 • سرباز نخبه وظیفه با استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه نخبگان
 • برنده جایزه جذب در دستگاه‌های اجرایی- بنیاد نخبگان
 • پذیرش بدون کنکور دکتری (استعداد درخشان) با بالاترین نمره جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
 • پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد (استعداد درخشان) با بالاترین نمره جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
 • فارغ‌التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
 • فارغ‌التحصیل رتبه اول کارشناسی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
 • نفر اول کلاسی از اول ابتدائی تا پایان‌ترم آخر کارشناسی ارشد
 • دبیر انجمن علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه محقق اردبیلی (افتخارات= 2 مقام اول و سوم کشوری و 6 مقام دانشگاهی)
 • عضو فعال انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی سال 1396
 • عضو کادر علمی و اجرایی بیش از 10 همایش بین‌المللی
 • دبیر انجمن‌های علمی دانشکده علوم انسانی (14 انجمن)
 • کارشناس مجله علمی پژوهشی جغرافیا و عدالت فضایی
 • سردبیر نشریه پژوهش‌های جغرافیایی - برنامه‌ریزی (مقام سوم کشوری و 2 مقام اول دانشگاهی)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی
 • نماینده انجمن‌های علمی جغرافیای استان اردبیل در اتحادیه انجمن جغرافیایی کشور
 • عضو بسیج فعال پایگاه شهید احمد قهرمانی روستای معصوم‌آباد از حوزه 8 ابوذر ثمرین از سال 84 تا 1392
 • عضو بسیجی کادر از سال 1392 تاکنون
 • عضو شورای پایگاه شهید احمد قهرمانی در سمت‌های مختلف نیروی انسانی، تعلیم و تربیت، علمی پژوهشی و ...
 • جانشین فرمانده پایگاه شهید احمد قهرمانی معصوم‌آباد
 • انتخاب به‌عنوان اسوه اخلاقی و رفتاری در بین بسیجیان حوزه 8 ابوذر ثمرین در سال 91 از طرف دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج اردبیل
 • عضو گردان عاشورای بسیج اردبیل
 • رابط بین دانشگاه و همایش در اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی
 • .....

 

 

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها