سعید آقاعزیزی

مکانیک بیوسیستم - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

متخصص پردازش تصویر

طراح قطعات صنعتی و خودرو به کمک نرم افزار های سالید ورکز و کتیا

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

پردازش آنلاین و آفلاین تصویر و ویدیو

آنالیز تصویر به کمک نرم افزار متلب

خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

روش های اندازه گیری و محاسبات مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی دستگاه های مرتبط با این موضوع

طراحی و نقشه کشی صنعتی قطعات صنعتی

طراحی های دو و سه بعدی به کمک نرم افزار های تخصصی طراحی مشابه سالیدورکز و کتیا

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

تدریس دوره های فنی حرفه ای

کد نویسی برنامه متلب