سهیلا اسدزاده خانقاه

شیمی فیزیک - دانشکده علوم

بیوگرافی

اینجانب سهیلا اسدزاده خانقاه متولد شهرستان اردبیل می باشم و تحصیلات خود را تا ورود به دانشگاه در این شهرستان به انجام رساندم. پس از آن در سال 88 با ورود به دانشگاه محقق اردبیلی دوره کارشناسی شیمی را گذراندم. سپس در سال 93دوره کارشناسی ارشد را دانشگاه گیلان (رشت) در گرایش شیمی فیزیک طی نمودم و در سال 95 از پایان نامه خود با عنوان "تعیین ثابت های تعادل پروتونزدایی بنزودیازپینها :رهیافت نظری" با موفقیت دفاع کردم. نتیجه این پایان نامه استخراج یک مقاله در مجله معتبر بین المللی بود.همچنین از سال 95 به عنوان دانشجوی دکتری شیمی فیزیک در دانشگاه محقق اردبیلی در حال تحصیل هستم. که در این مدت کوتاه یک سال و نیم با راهنمایی های ارزشمند استاد راهنمای بنده جناب آقای دکتر عزیز حبیبی ینگجه توانسته ام 4 مقاله مستخرج از پایان نامه ام را در مجلات معتبر علمی که تمامی 4 مورد جز مجلات Q1 هستند به چاپ برسانم.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

فتوکاتالیست

فتوکاتالیست ماده ای است که با جذب نور باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی در محیط می شود. وقتی اشعه ای از نور خورشید یا نور اطاق به فتوکاتالیست برخورد می کند مواد آلی اطراف در اثر اکسیده شدن ، تجزیه می گردند. به این ترتیب آلودگیهای آلی ، مواد دارای بو و باکتریها پاک می شوند و خاصیت خود تمیز کنی بسیار خوبی را بوجود می آورند .

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

دارا بودن مدارک ICDL1 و ICDL2

دارا بودن مدرک زبان MSRT با نمره 57

مسلط به نرم افزار Chem office

توانایی کار با دستگاه DRS