سهیلا اسدزاده خانقاه

شیمی فیزیک - دانشکده علوم

بیوگرافی

اینجانب سهیلا اسدزاده خانقاه متولد شهرستان اردبیل می باشم و تحصیلات خود را تا ورود به دانشگاه در این شهرستان به انجام رساندم. پس از آن در سال 88 با ورود به دانشگاه محقق اردبیلی دوره کارشناسی شیمی را گذراندم. سپس در سال 93دوره کارشناسی ارشد را دانشگاه گیلان (رشت) در گرایش شیمی فیزیک طی نمودم و در سال 95 از پایان نامه خود با عنوان "تعیین ثابت های تعادل پروتونزدایی بنزودیازپینها :رهیافت نظری" با موفقیت دفاع کردم. نتیجه این پایان نامه استخراج یک مقاله در مجله معتبر بین المللی بود.همچنین از سال 95 به عنوان دانشجوی دکتری شیمی فیزیک در دانشگاه محقق اردبیلی در حال تحصیل هستم. که در این مدت کوتاه یک سال و نیم با راهنمایی های ارزشمند استاد راهنمای بنده جناب آقای دکتر عزیز حبیبی ینگجه توانسته ام 4 مقاله مستخرج از پایان نامه ام را در مجلات معتبر علمی که تمامی 4 مورد جز مجلات Q1 هستند به چاپ برسانم.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

فتوکاتالیست

فتوکاتالیست ماده ای است که با جذب نور باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی در محیط می شود. وقتی اشعه ای از نور خورشید یا نور اطاق به فتوکاتالیست برخورد می کند مواد آلی اطراف در اثر اکسیده شدن ، تجزیه می گردند. به این ترتیب آلودگیهای آلی ، مواد دارای بو و باکتریها پاک می شوند و خاصیت خود تمیز کنی بسیار خوبی را بوجود می آورند .

کربن دات

کربن دات ها نسلی جدید از ساختارهای نانوکربنی فولرن ها، نانولوله های کربنی، گرافن ها ... هستند که تاکنون شناخته شده اند. این نقاط کوانتومی کربنی دارای سطوح اثر ناپذیری می باشند که به دلیل پایداری بسیار زیاد نسبت به رنگ پریدگی دربرابر تابش نور، زیست سازگاری، سمیت پایین، صرفه اقتصادی، و فراوانی مواد اولیه آن در طبیعت توجهات بسیاری را به خود جلب نموده اند. عموماً کربن نانودات ها حاوی تعداد کثیری از گروه های کربوکسیلیک اسید بر روی سطح خود می باشند، به همین دلیل حلالیت بسیار خوبی در آب داشته و برای عامل دار شدن توسط انواعی از گونه های آلی، پلیمری، معدنی، یا بیولوژیکی مناسب می باشند. ساختار یکدست آن ها همراه با ابعاد بسیار ریز، قابلیت دستکاری و عامل دار نمودن سطح، و تنوع گسترده در روش های سنتزی ساده، سریع، و ارزان سبب گردیده است تا کربن نانودات ها به عنوان جایگزین سایر نانوکربن ها فولرن ها، نانوالماس ها، نانولوله های کربنی معرفی گردند. البته قابل توجه ترین مسئله در مورد کربن نانودات ها، قابلت جایگزینی آن ها با کوانتوم دات های بر پایه فلزات سمی می باشد.

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

دارا بودن مدارک ICDL1 و ICDL2

توانایی کار با دستگاه DRS