ساره ابراهیمی نوکنده

فیزیولوژی گیاهی - دانشکده علوم

بیوگرافی

ساره ابراهیمی نوکنده دانشجوی سال سوم مقطع دکتری فیزیولوژی گیاهی در دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی است. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیولوژی گیاهی در دانشکده علوم دانشگاه گیلان با رتبه اول و عنوان دانشجوی استعداد درخشان دریافت نمود. عنوان پایان نامه وی (بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری روی برخی آنتی  اکسیدان های غیر آنزیمی سه رقم بادام زمینی Arachis hypogaea ) بود. او مدرک کارشناسی خود را نیز در رشته زیست شناسی دریافت کرده است.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

phytoremediation

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

ICDL1 , 2

painting