سعید پور جعفر

مهندسی برق قدرت - دانشکده فنی مهندسی

بیوگرافی

کارشناسی: مهندسی برق قدرت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، 1390-1394 (دانشجوی ممتاز) کارشناسی ارشد: مهندسی برق قدرت (الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی)،دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران، 1394-1396 (رتبه یک کلاس) دکتری: مهندسی برق قدرت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، ورودی 1396

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا

بهبود مبدل dc-dc افزاینده غیرایزوله برای دست یابی به راندمان های بالا و قابلیت ردیابی نقطه بیشینه توان، مناسب برای پانل های خورشیدی جهت استفاده در نیروگاه های خورشیدی

کنترل مبدل های DC-DC

طراحی و پیاده سازی روش‌های کنترلی مبدل‌های الکترونیک قدرت مورد استفاده در سیستم های خورشیدی

سیستم های خورشیدی

مبدل DC-DC غیرایزوله بهره ولتاژ بالا با راندمان بالا و ریپل جریان ورودی کم با استفاده از سلف تزویج و سلول افزاینده ولتاژ به منظور کاربرد در سیستم های خورشیدی

خودروهای الکتریکی هیبریدی

ارائه یک ساختار جدید برای مبدل های DC-DC جهت استفاده در خودروهای الکتریکی هیبریدی

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

1- تحلیل، مدل‌سازی و پیاده‌سازی مبدل‌های الکترونیک قدرت 2- روش‌های کنترلی مبدل‌های الکترونیک قدرت 3- کاربرد مبدل‌های الکترونیک قدرت dc-dc و dc-ac در سیستم‌های فتوولتائیک متصل به شبکه 4- روش‌های کاهش مشکلات هارمونیکی در پانل‌های خورشیدی متصل به شبکه با حذف جریان نشتی