حمیدرضا صمدی فرد

روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بیوگرافی

  • منتخب بنیاد ملی نخبگان
  • رتبه یک دانشگاه در بین دانشجویان دکتری
  • پژوهشگر برتر
  • داور مجلات علمی و پژوهشی نمایه شده در اسکوپوس و پابمد
  • عضو رسمی باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان و ...

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

اضطراب مرگ

همجوشی شناختی

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها