سارا صادقی

باستان شناسی - دانشکده علوم اجتماعی

بیوگرافی

اینجانب سارا صادقی متولد شهرستان کامیاران می باشم. مدرک کارشناسی خود را از (دانشگاه بین المللی امام خمینی) در رشته تاریخ و مدرک ارشدم را در (دانشگاه بیرجند) در رشته باستان شناسی دریافت نمودم. پایان نامه ارشد بنده: نگرشی نو به صخره‌نگاره‌های شرق ایران؛ «مطالعه موردی: نقوش جانوری 12 سنگ‌نگاره منتخب در خراسان جنوبی» که تحت راهنمایی های آقای دکتر حمیدرضا قربانی و آقای دکتر حسن هاشمی زرج آباد به انجام رسید. اکنون در حال تحصیل در مقطع دکتری باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ در دانشگاه اردبیل هستم.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

نقوش صخره ای (نمادشناسی)

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها