شیوا رحیم زادگان

روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بیوگرافی

تحصیلات: 

  • کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
  • دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

1. مسئول کمیته پژوهش انجمن مطالعات روان درمانی ایران شعبه آذربایجان غربی

2. دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

3. داور پژوهشی همایش های ملی مورد تایید وزارت علوم

4. رتبه یک کلاس در بین دانشجویان دکتری ورودی 98